U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Registratie van een logbestand met de openingen van de geldlade

0000000720     -      20-09-2015

Mercator kan een logbestand worden geregistreerd met de openingen van de geldlade. Deze functionaliteit is standaard niet actief. Om ze te activeren hoeft u enkel de optie "Extra / Opties / Overige: Openingen geldlade registreren" te wijzigen.

Dit logbestand wordt geregistreerd in de tabel GELDLADE. Deze tabel bevat de volgende gegevens:

  • datum
  • uur
  • actieve reeks (desgevallend)
  • identificatiecode van de gebruiker
  • naam van de pc
  • nummer van de geldlade

Opmerking: de opgeslagen actieve reeks is de reeks waarin de gebruiker het commando heeft gegeven om de geldlade te openen. Aangezien een reeks achteraf altijd gewijzigd kan worden of het mogelijk is dat het actuele document niet gevalideerd wordt, is deze informatie op geen enkele manier definitief.

Het openen van de geldlade via het menu "Bestand" wordt gedetecteerd via een lege "reeks"-zone.