U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Sorteren van de lijnen in de kortingenlijst

0000003022     -      17-01-2022

Met Mercator 10.9 kan u de lijnen van het kortingenscherm herordenen via het menu "Tools > Kortingen". De volgorde van de lijnen in dit scherm is essentieel omdat het de prioriteit tussen de verschillende lijnen bepaalt.

De verplaatsing van een lijn gebeurt altijd met een drag&drop beweging met de lijnkop.

rowheader_

Tijdens het verplaatsen geeft een blauwe lijn aan waar de bewegende lijn zal geplaatst worden.

Om meerdere regels te verplaatsen hoeft u ze alleen maar vooraf te selecteren :

  • met het contextmenu
  • met CTRL-B

Deze lijnen moeten echter aaneengesloten zijn. Ze kunnen dus niet meerdere blokken vertegenwoordigen. Bovendien moet op deze vooraf geselecteerde lijnen de drag&drop beweging toegepast worden. Als de drag&drop niet start moet daarom gecontroleerd worden of er lijnen niet elders in het scherm zijn geselecteerd.

 


Aanvullende informatie : Functionaliteiten in "Tools > Kortingen"