U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Veld "Image" in een artikelfiche of in een ander informatiebestand

0000000353     -      18-02-2019

Een foto kan eenvoudig toegevoegd worden door de component PictureBox te gebruiken in de scherm-parametrering. Een PictureBox kan een bron hebben van het type "caractère". Bovendien kan de PictureBox ook geaccosieerd worden met een SQL-veld van het type Image of VarBinary(MAX). In dit geval, wordt de foto direct opgeslagen in de SQL-gegevensdatabank.

Om een foto toe te voegen in een artikel-fiche, moet dit veld eerst toegevoegd worden in de tabel STOCK. Voor een ander informatiebestand, moet men de overeenkomstige tabellen gebruiken (CLI,FOU,...)