U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verbinding met de elektronische identiteitskaart (eID) - via chipkaartlezer

0000001258     -      11-03-2022

In Mercator kan een verbinding worden gemaakt met de elektronische identiteitskaart (eId). (Dit werd enkel getest met Belgische eID's. Geïmplementeerde systemen in andere landen zijn niet noodzakelijk compatibel.)

De eID kan gebruikt worden om gemakkelijk fiches te creëren in de informatiebestanden (meestal in de signaletiek "klanten"), via deze knop:

Om deze functionaliteit te gebruiken, is het volgende vereist:

 • optie "eID gebruiken" (USE_EID_MJ) op JA zetten
 • een chipkaartlezer

In "Tools / Opties / Uitrusting kassa: eId-kaartlezer" ingeeft u NATIVE om de laatste versie van de communicatie protocol met de identiteitskaart te gebruiken.

Gebruik in de Mercator-interface 

Om deze functionaliteit te activeren voor een signaletiek naar keuze, moet u zich in de modus "Parameterinstelling scherm" bevinden en een C#-script via deze knop definieren:

Er wordt een standaardscript voorgesteld.

Dit zijn de beschikbare eID-velden:

 • Name
 • CardNumber
 • ChipNumber
 • NationalNumber
 • FirstName1
 • FirstName2
 • FirstName3
 • BirthPlace
 • BirthDate
 • Nationality
 • Gender
 • BeginValidityDate
 • EndValidityDate
 • Street
 • HouseNumber
 • BoxNumber
 • ZIPCode
 • Municipality

 

Zodra het script op signaletiekniveau gedefinieerd is, verschijnt diezelfde knop "eID" ook wanneer de signaletiek gewoon gebruikt wordt. U hoeft dan enkel op deze knop te klikken om de identiteitskaart te lezen nadat u ze eerst in de lezer hebt ingevoerd.

Gebruik in een customizer 

De eID kan ook vrij gebruikt worden vanuit een Mercator-customizer. Bij voorbeeld :

 

Zoom
using(MercatorEid.eId eid = new MercatorEid.eId("NATIVE"))
{
    if (eid.IsCardInserted)
    {
        string CardNumber = eid.CardNumber;
        string NationalNumber = eid.NationalNumber;
        string FirstName1 = eid.FirstName1;
        string FirstName2 = eid.FirstName2;
        string FirstName3 = eid.FirstName3;
        string BirthPlace = eid.BirthPlace;
        DateTime BirthDate = eid.BirthDate;
        DateTime BeginValidityDate = eid.BeginValidityDate;
        DateTime EndValidityDate = eid.EndValidityDate;
        string ZIPCode = eid.ZIPCode;
        string Municipality = eid.Municipality;
        string Nationality = eid.Nationality;
        string Gender = eid.Gender;
        string Street = eid.Street;
        string ChipNumber = eid.ChipNumber;
        byte[] img = eid.Picture;
        eid.SavePicture(@"c:\test\eid.png", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
    }
}