U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verkopen en kortingen op hoeveelheid

0000003027     -      11-04-2022

Mercator 10.10 of later maakt het mogelijk om verkopen en kortingen (Tools > Kortingen) te beheren op basis van hoeveelheden. Om deze functie in de verkoop te activeren, moet u

 • ervoor zorgen dat de optie "Prijzen > Tarieven per hoeveelheden op verkopen" (id = UTIL_TARQ) JA is
 • kolom Q_MIN van het type float toevoegen aan tabel BAREMES
alter table BAREMES add Q_MIN float not null default 0

Om deze functie in de aankoop te activeren, moet u

 • ervoor zorgen dat de optie "Prijzen > Tarieven per hoeveelheden op aankopen" (id = UTIL_TARQA) JA is
 • kolom Q_MIN van het type float toevoegen aan tabel BAREMESA
alter table BAREMESA add Q_MIN float not null default 0

 

Zodra deze wijzigingen zijn toegepast, zal het scherm "Tools > Kortingen" een nieuwe kolom "Min. aantal" tonen waarmee u een minimumhoeveelheid kan instellen voor de lijn waarmee rekening moet worden gehouden. Aangezien de volgorde van de lijnen de prioriteit bepaalt, is het noodzakelijk om te beginnen met de hoogste waarde van "Min. aantal" en deze waarden dan in een aflopende volgorde instellen.

bareme_qmin


Ter herinnering : de optie "Tarieven per hoeveelheden op negatieve hoev." (id = TARQ_ABS) laat alleen de absolute waarde van de hoeveelheden de drempel bepalen.


De BillingEngine heeft een event gemaakt voor het zoeken naar een kortingslijn met een hoeveelheidsdrempel : GettingBareme. Met de eventArgs van deze event kan u de hoeveelheid wijzigen waarmee rekening moet gehouden worden voor de selectie van de hoeveelheidsdrempel :

 • Qart : voor een lijn geselecteerd op basis van het artikel
 • Qrayon : voor een lijn geselecteerd op basis van de rayon
 • Qfamille  : voor een lijn geselecteerd op basis van de familie
 • Qssfam : voor een lijn geselecteerd op basis van de subfamilie
 • Qcat1 : voor een lijn geselecteerd op basis van categorie 1 van het artikel
 • Qcat2 : voor een lijn geselecteerd op basis van categorie 2 van het artikel
 • Qcat3 : voor een lijn geselecteerd op basis van categorie 3 van het artikel
 • Qother : voor een lijn geselecteerd zonder specifieke criteria.
evenals Date voor de wijziging van de datum (bv. Houd rekening met de aanmaakdatum van de bestelling terwijl we op het niveau van de BL sequentie zijn).

 

In het onderstaande voorbeeld laten we zien hoe u deze drempel kunt wijzigen door alle hoeveelheden van het huidige artikel op te tellen. Vervolgens, zodra de prijs is opgehaald, wordt deze opnieuw toegepast door code (voor PU en REMISE) in de andere lijnen die dit artikel ook bevatten. Dit maakt het mogelijk om een korting toe te passen, zelfs als de hoeveelheid van de drempel alleen wordt bereikt door meerdere lijnen toe te voegen.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using System.Linq;

// <CompileWithRoslyn />

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {
        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.GettingBareme += billingEngine_GettingBareme;
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.GettingBareme -= billingEngine_GettingBareme;
        }

        private void billingEngine_GettingBareme(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.GettingBaremeEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            double totQ = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => l.ID_ARTICLE == e.LigneVRecord.ID_ARTICLE).Sum(l => l.Q);
            double totQRayon = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_ID_RAYON == billingEngine.StockRecords[e.LigneVRecord.ID_ARTICLE].S_ID_RAYON).Sum(l => l.Q);
            double totQFamille = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_ID_FAMIL == billingEngine.StockRecords[e.LigneVRecord.ID_ARTICLE].S_ID_FAMIL).Sum(l => l.Q);
            double totQSsFam = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_ID_SSFAM == billingEngine.StockRecords[e.LigneVRecord.ID_ARTICLE].S_ID_SSFAM).Sum(l => l.Q);
            double totQCat1 = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_CAT1 == billingEngine.StockRecords[e.LigneVRecord.ID_ARTICLE].S_CAT1).Sum(l => l.Q);
            double totQCat2 = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_CAT2 == billingEngine.StockRecords[e.LigneVRecord.ID_ARTICLE].S_CAT2).Sum(l => l.Q);
            double totQCat3 = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_CAT3 == billingEngine.StockRecords[e.LigneVRecord.ID_ARTICLE].S_CAT3).Sum(l => l.Q);
            double totQOther = billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrEmpty(l.ID_ARTICLE)).Sum(l => l.Q);

            if ((totQ.CompareTo(e.Qart, Globals.N_DEC_Q) != 0) || (totQRayon.CompareTo(e.Qrayon, Globals.N_DEC_Q) != 0) || (totQFamille.CompareTo(e.Qfamille, Globals.N_DEC_Q) != 0) || (totQSsFam.CompareTo(e.Qssfam, Globals.N_DEC_Q) != 0) || (totQCat1.CompareTo(e.Qcat1, Globals.N_DEC_Q) != 0)
                || (totQCat2.CompareTo(e.Qcat2, Globals.N_DEC_Q) != 0) || (totQCat3.CompareTo(e.Qcat3, Globals.N_DEC_Q) != 0) || (totQOther.CompareTo(e.Qother, Globals.N_DEC_Q) != 0))
            {
                e.Qart = totQ;
                e.Qcat1 = totQCat1;
                e.Qcat2 = totQCat2;
                e.Qcat3 = totQCat3;
                e.Qrayon = totQRayon;
                e.Qfamille = totQFamille;
                e.Qssfam = totQSsFam;
                e.Qother = totQOther;

                MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.AfterApplyPricingInfoEventHandler afterApplyPricingInfoEventHandler = null;
                afterApplyPricingInfoEventHandler = (s, e2) =>
                {
                    billingEngine.AfterApplyPricingInfo -= afterApplyPricingInfoEventHandler;
                    if ((e.DataRowLignes == e2.DataRowLignes) && (e2.PricingInfosV.Bareme != null)) // est-on toujours sur la même ligne ?
                    {
                        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(e2.PricingInfosV.Bareme["ar_ref"].ToString()))
                        {
                            // update de andere lijnen met hetzelfde artikel
                            foreach (var l in billingEngine.LignesVRecords.Where(l => (l.ID_ARTICLE == e.LigneVRecord.ID_ARTICLE)))
                            {
                                l.PU = e.LigneVRecord.PU;
                                l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                l.PROMOSOLDE = true;
                            }
                        }
                        else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(e2.PricingInfosV.Bareme["id_fam"].ToString()))
                        {
                            MercatorDatabase.STOCK stockRecord = (e2.StockRecord ?? billingEngine.StockRecords[e2.LignesVRecord.ID_ARTICLE]);
                            switch (e2.PricingInfosV.Bareme["tag"].ToString())
                            {
                                case "4":
                                case "12":
                                case "20":
                                    billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_ID_RAYON == stockRecord.S_ID_RAYON).ToList()
                                    .ForEach(l =>
                                    {
                                        l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                        l.PROMOSOLDE = true;
                                    }
                                            );
                                    break;
                                case "3":
                                case "11":
                                case "19":
                                    billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_ID_FAMIL == stockRecord.S_ID_FAMIL).ToList()
                                    .ForEach(l =>
                                    {
                                        l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                        l.PROMOSOLDE = true;
                                    }
                                            );
                                    break;
                                case "2":
                                case "10":
                                case "18":
                                    billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_ID_SSFAM == stockRecord.S_ID_SSFAM).ToList()
                                    .ForEach(l =>
                                    {
                                        l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                        l.PROMOSOLDE = true;
                                    }
                                            );
                                    break;
                                case "5":
                                case "13":
                                case "21":
                                    billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_CAT1 == stockRecord.S_CAT1).ToList()
                                    .ForEach(l =>
                                    {
                                        l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                        l.PROMOSOLDE = true;
                                    }
                                            );
                                    break;
                                case "6":
                                case "14":
                                case "22":
                                    billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_CAT2 == stockRecord.S_CAT2).ToList()
                                    .ForEach(l =>
                                    {
                                        l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                        l.PROMOSOLDE = true;
                                    }
                                            );
                                    break;
                                case "7":
                                case "15":
                                case "23":
                                    billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE) && billingEngine.StockRecords[l.ID_ARTICLE].S_CAT3 == stockRecord.S_CAT3).ToList()
                                    .ForEach(l =>
                                    {
                                        l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                        l.PROMOSOLDE = true;
                                    }
                                            );
                                    break;
                            }
                        }
                        else
                        {
                            billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE)).ToList()
                                    .ForEach(l =>
                                    {
                                        l.REMISE = e.LigneVRecord.REMISE;
                                        l.PROMOSOLDE = true;
                                    }
                                            );
                        }

                    }
                };
                billingEngine.AfterApplyPricingInfo += afterApplyPricingInfoEventHandler;
            }
        }
    }
}

 

Het principe van customizer is identiek aan het principe dat op deze pagina wordt geïllustreerd : Pas een prijs per tarief toe op basis van de totale hoeveelheid per item in het document.

Let op : de hier getoonde code regelt niet

 • de prijswijziging in geval dat een lijn verwijderd wordt
 • het feit om opnieuw onder de minimumhoeveelheid te gaan door een nieuwe lijn met een negatieve hoeveelheid toe te voegen.
Dit moet daarom worden afgehandeld via een event van ChangeAllPrices in een BeforeBeforePaymentOrSave event.

 

 


Aanvullende informatie : Functionaliteiten in "Tools > Kortingen"

 

Trefwoorden : minimum