U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vrije velden in de bijzondere klantentarieven

0000001267     -      25-09-2015
Verouderd

In Mercator 6.2 of later kan rekening worden gehouden met vrije velden in de bijzondere klantentarieven. Deze vrije velden kunnen van eender welk door Mercator ondersteund type zijn en worden toegevoegd aan het eind van de tabel TARCLI.

De vrije velden worden automatisch opgenomen in de tijdelijke tabel die als basis dient voor dit rooster: TARCLI_CLI.
Merk op dat Mercator de overeenstemmende kolommen voor deze optionele velden niet automatisch creëert. Dat moet gebeuren met behulp van de overeenstemmende roostermodule, en dat is de module CLI_TARCLI.PRG.

Voorbeeld voor de toevoeging van een kolom die verwijst naar het vrije veld TEST:

.columnCount=.columnCount+1
.columns(.columnCount).controlSource='tarcli_cli.test'
.columns(.columnCount).fontName='MS Sans Serif'
.columns(.columnCount).fontsize=8
.columns(.columnCount).header1.caption=iif_langue(users.langue,'Test E','Test N','Test F')
.columns(.columnCount).header1.fontName='MS Sans Serif'
.columns(.columnCount).header1.fontsize=8
.columns(.columnCount).header1.alignment=2
.columns(.columnCount).width=120
bindevent(.columns(.columnCount).text1,'interactiveChange',.ar_ref.text1,'interactiveChange')De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.