U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface voor de invoer van de prestaties

0000002562     -      09-10-2015

De module "Prestatiebeheer" omvat een interface voor de invoer van de prestaties. Deze interface ziet er als volgt uit:

prest_n


Om deze interface te installeren, moet u de volgende velden toevoegen:

 • STOCK: S_PREST type bit
 • LIGNES_V: PREST_H1, PREST_H2, PREST_H3 type char(5)

Vervolgens moet u een aanvinkvakje toevoegen op de artikelfiche en dat linken aan het veld S_PREST.

Om deze interface beschikbaar te maken voor de gebruiker die documenten invoert bij het afroepen van een artikel, moet:

 • u een leveringssequentie gebruiken;
 • het aanvinkvakje "s_prest" aangevinkt zijn voor dit artikel;
 • de invoer van de provider geactiveerd zijn in de sequentie.

De datum staat standaard ingesteld op de actuele dag of op de datum van het "vastgelegde moment". Als er in LIGNES_V een veld DATUM voorkomt, zal deze waarde daarin opgeslagen zijn; in het andere geval is deze waarde opgeslagen in de datum in de voettekst van het lopende document.

De velden "Begin", "Einde" en "Onderbreking" zijn in het formaat "uu:mm". Deze 3 velden zijn respectievelijk opgeslagen in PREST_H1, PREST_H2 en PREST_H3 van LIGNES_V.

Dit scherm omvat 2 modules die in het formaat PRG, FXP of MAI kunnen zijn:

 • Ask_prest_init: uitgevoerd bij de initialisatie van het scherm;
 • Ask_prest_valid: uitgevoerd bij de validatie van het scherm (klik op knop OK). Gaat het om een FXP- of een MAI-module, dan krijgt u een waarde 'true' of 'false', die u toelaat de validatie respectievelijk te aanvaarden of te weigeren.

Bij de opmaak van deze modules kan men rekening houden met de volgende elementen:

 • naam van het venster: ASK_PREST
 • naam van de velden: respectievelijk DATUM, H1, H2, H3
 • identificatiecode van het actuele artikel: ASK_PREST.ID_ART
 • ASK_PREST.RETOUR: aantal uren in decimaal formaat
 • alias van de actuele tabel LIGNES_V_TMP: ASK_PREST.ltable. In deze tabel komt de actieve record overeen met de actuele lijn in lignes_v_tmp. Deze actieve record mag in geen geval worden gewijzigd.

Zie de onderstaande modulevoorbeelden.

Opmerking: Mercator aanvaardt standaard dat het einduur voorafgaat aan het beginuur. Op die manier kunnen gepresteerde uren worden gecrediteerd. Wenst u dit soort invoer onmogelijk te maken? Dan hoeft u enkel deze customizer te installeren.