U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Prestatiebeheer met tijdopname

0000001616     -      09-10-2015

Gebruik van de interface

De module "Prestatiebeheer" van Mercator biedt ook een mogelijkheid om de prestaties te beheren met tijdopname. Om deze functie te activeren, moet u:

 • op het tabblad "Interf." van het scherm "Tools / Gebruikers" het vakje "Interface in lint" aanvinken en in het dropdownmenu een provider selecteren die gelinkt is aan deze gebruiker;
 • in de configuratie "multidossiers" de map openen die gebruikt wordt voor de bovenstaande punten.

Opmerking: het is dus noodzakelijk dat u in de configuratie "multidossiers" de map met het prestatiebeheer opent om deze functionaliteit te activeren.

In het lint verschijnt dan een tabblad "Prestaties". Dit tabblad blijft permanent zichtbaar, ongeacht de geopende of gesloten mappen. Via de knop (zie hieronder) op dit tabblad kunt u op elk ogenblik een nieuwe tijdopnametaak opstarten.

start_prestation

Bij het initialiseren van een nieuwe taak vraagt Mercator om volgende zaken te bepalen:

 • de klant waarvoor de taak wordt uitgevoerd;
 • het artikel dat overeenkomt met deze taak;
 • de optionele commentaar bij deze taak.

Opm.: indien u de configuratie "multidossiers" hebt ingesteld, indien de basismap duidelijk bepaald is en indien de mappen gelinkt zijn aan klanten in de basismap, dan zal Mercator de taak standaard linken aan de klant die overeenkomt met de actuele Mercator-map.

Een taak wordt weergegeven aan de hand van een paneel zoals hieronder op het tabblad "Prestatie" in het lint:

chrono_prestation

De eerste knop wordt gebruikt om:

 • de klant waarvoor de taak wordt uitgevoerd, te wijzigen;
 • het artikel dat overeenkomt met deze taak, te wijzigen;
 • de provider die de taak uitvoert, te wijzigen;
 • de optionele commentaar bij deze taak te wijzigen.

De knop "Pauze" dient om de taak in pauze te zetten. In dat geval wordt de tijdopname onderbroken en begint de pauzetijdteller te lopen; het "cirkeltje" stopt met draaien. De tijdopname wordt opnieuw gestart door te klikken op diezelfde pauzeknop. Zolang de taak onderbroken is, wordt de duur van de pauze vermeld onder het aanvangsuur van de taak.

Met de knop "stop" kan de taak worden stopgezet en bewaard.

Het is mogelijk om meerdere taken tegelijkertijd te beheren. Er is echter slechts één taak tegelijkertijd actief. Zodra een taak wordt geactiveerd, worden de andere taken automatisch in pauze gezet.

Door te klikken onder het titelvak (in de dunne strook tussen de titel en de knoppen), kunt u de titelcontent wijzigen; dit zijn de mogelijkheden:

 • klant / artikel
 • commentaar
 • provider.

Bij het verlaten van Mercator stelt het programma automatisch voor om de actieve taken op te slaan.


Opm.: wenst u de verrichting te "annuleren", dan volstaat het in de ballonvormige dialoogvensters te klikken op het sluitvakje.


Genereren van prestaties

Prestaties (leveringen in Mercator-context) worden niet gegenereerd door het gebruik van de hierboven beschreven panelen. Dat gebeurt achteraf via het menu "Beheer / Prestaties genereren". Deze procedure creëert een hele reeks prestatieleveringen voor één of alle providers, alsook voor een bepaalde periode.

Zodra de prestaties gegenereerd zijn, krijgt de gebruiker ze te zien in een historiekvenster.

Opmerkingen:

 • De meeteenheid voor het veld Q is uur.
 • We raden aan om het optionele veld COMMENT char(200) toe te voegen aan lignes_v, om er de commentaar in op te slaan. Anders wordt de commentaar ingevoerd in het veld DESIGNATIO.