U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Toewijzing van de beschikbare middelen

0000001275     -      09-10-2015

Op de eerste pagina van het tabblad "Middelen" kunt u in Mercator de beschikbare middelen per informatiebestand toewijzen. Daartoe selecteert u de periodiciteit (per dag, per uur) en klikt u vervolgens op de toverstaf.

Opgelet: zodra de middelen toegewezen zijn, kan de periodiciteit niet meer worden gewijzigd.

De toegewezen middelen worden weergegeven en kunnen worden gewijzigd in het vak rechts van de knoppen. Op termijn zal dit vak een groot aantal lijnen tellen. Daarom kunt u de weergegeven waarden filteren met behulp van de knop "Filteren" of kunt u een lijn per datum creëren door rechts te klikken in het vak.

Zodra de middelentoewijzing gevalideerd is (groene V), vermeldt Mercator de respectieve Gantt-grafieken op de pagina's 2 en 3 van het tabblad "Middelen". In dit stadium wordt enkel de beschikbaarheid van de middelen weergegeven aan de hand van een grijze eerste lijn.

De gammagrafiek wordt weergegeven als meerdere middelenfiches hetzelfde "gamma" delen. Net als bij het beheer van de maten & kleuren wordt dit gamma geïdentificeerd met de gemeenschappelijke sleutel 1 van alle fiches. Zo kunt u gelijktijdig de Gantt-grafiek van verschillende fiches weergeven.