U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voorbeeld 1: implementatie van middelenverbruik

0000002556     -      08-10-2015

Vanuit een 'Commercieel Beheer'-document wordt het middelenbeheer geactiveerd op artikelniveau. De verbruikshoeveelheid komt overeen met de hoeveelheid vermeld in het verkoopdocument. De kleur komt overeen met het documenttype. De omschrijving komt overeen met de naam van de klant.

Installatie van deze configuratie:

  • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_DEL door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_STOCK_DEL.sql te kopiëren op een SQL tabblad van de code editor (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_DEL).
     
  • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_INS door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_STOCK_INS.sql te kopiëren op het een SQL tabblad van de code editor (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_STOCK_INS).
     
  • Plaats deze customizer in de sequentie:
Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Drawing;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer,
        MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {
        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)WindowsForm;
            LinesEditorGrid_DefineColumns(billingForm.LinesEditor.Grid);
            billingForm.LinesEditor.Grid.CellSuperClick += new MercatorUi.GridPro.CellSuperClickHandler(LinesEditorGrid_CellSuperClick);
        }
        public void FormClosedCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)WindowsForm;
            billingForm.LinesEditor.Grid.CellSuperClick -= new MercatorUi.GridPro.CellSuperClickHandler(LinesEditorGrid_CellSuperClick);
        }

        private void LinesEditorGrid_DefineColumns(MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid)
        {
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn btnRess = new MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn();
            btnRess.Name = "btnRess";
            btnRess.Width = 30;
            btnRess.HeaderText = "";
            btnRess.Text = "Gantt";
            btnRess.ToolTipText = "Gantt";
            grid.Columns.Add(btnRess);
            grid.Columns["btnRess"].Width = 30;
        }
        private void LinesEditorGrid_CellSuperClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro Grid = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro)sender;
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)Grid.FindForm();

            if ((e.RowIndex > -1) && (e.ColumnIndex > -1))
            {
                if (Grid.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnRess")
                {
                    MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXCell cellBtnRess = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXCell)Grid.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex];

                    if (Grid.Rows[e.RowIndex].Cells["ID_ARTICLE"].Value.ToString() != "")
                    {
                        using (MercatorUi.Forms.Sig.SigDialogs.Ress.RessSelect ressSelect = new MercatorUi.Forms.Sig.SigDialogs.Ress.RessSelect(MercatorUi.Sig._SigEnum.STOCK, Grid.Rows[e.RowIndex].Cells["ID_ARTICLE"].Value.ToString(), (DateTime)billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT1"], (DateTime)billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT2"]))
                        {
                            ressSelect.ShowDialog(Globals.iw);
                            if (ressSelect.DialogResult == DialogResult.OK)
                            {
                                billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT1"] = ressSelect.ret_moment1;
                                billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT2"] = ressSelect.ret_moment2;
                                if (ressSelect.ret_id_sig != "" && ressSelect.ret_id_sig != Grid.Rows[e.RowIndex].Cells["ID_ARTICLE"].Value.ToString())
                                {
                                    double q = Convert.ToDouble(billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["q"]);
                                    billingForm.BillingEngine.InsertItem(ressSelect.ret_id_sig, billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex], q);
                                }
                            }
                        }

                    }
                }
            }
        }
    }

 Te laden : 0000002556.zip (1 Kb - 09-10-2015)