U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voorbeeld 2: implementatie van middelenverbruik

0000002557     -      08-10-2015

Vanuit een 'Commercieel Beheer'-document wordt het middelenbeheer geactiveerd op projectniveau. De verbruikshoeveelheid komt overeen met de waarde in een optioneel veld Q_RESS. De kleur komt overeen met het documenttype. De omschrijving komt overeen met de waarde uit het vrije veld TEKST.

Installatie van deze configuratie:

  • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_DEL door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_PROJ_DEL.sql te kopiëren op een SQL tabblad van de code editor (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_DEL).
     
  • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_INS door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_PROJ_INS.sql te kopiëren op een SQL tabblad van de code editor (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_INS).
     
  • Plaats deze customizer in de sequentie:
Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Drawing;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer,
        MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {
        public void FormLoadCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)WindowsForm;
            LinesEditorGrid_DefineColumns(billingForm.LinesEditor.Grid);
            billingForm.LinesEditor.Grid.CellSuperClick += new MercatorUi.GridPro.CellSuperClickHandler(LinesEditorGrid_CellSuperClick);
        }
        public void FormClosedCustomize(System.Windows.Forms.Form WindowsForm)
        {
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)WindowsForm;
            billingForm.LinesEditor.Grid.CellSuperClick -= new MercatorUi.GridPro.CellSuperClickHandler(LinesEditorGrid_CellSuperClick);
        }

        private void LinesEditorGrid_DefineColumns(MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid)
        {
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn btnRess = new MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn();
            btnRess.Name = "btnRess";
            btnRess.Width = 30;
            btnRess.HeaderText = "";
            btnRess.Text = "Gantt";
            btnRess.ToolTipText = "Gantt";
            grid.Columns.Add(btnRess);
            grid.Columns["btnRess"].Width = 30;
        }
        private void LinesEditorGrid_CellSuperClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro Grid = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro)sender;
            MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)Grid.FindForm();

            if ((e.RowIndex > -1) && (e.ColumnIndex > -1))
            {
                if (Grid.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnRess")
                {
                    MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXCell cellBtnRess = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXCell)Grid.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex];

                    using (MercatorUi.Forms.Sig.SigDialogs.Ress.RessSelect ressSelect = new MercatorUi.Forms.Sig.SigDialogs.Ress.RessSelect(MercatorUi.Sig._SigEnum.PROJ, Grid.Rows[e.RowIndex].Cells["ID_PROJ"].Value.ToString(), (DateTime)billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT1"], (DateTime)billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT2"]))
                    {
                        ressSelect.ShowDialog(Globals.iw);
                        if (ressSelect.DialogResult == DialogResult.OK)
                        {
                            billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT1"] = ressSelect.ret_moment1;
                            billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["MOMENT2"] = ressSelect.ret_moment2;
                            Dialogs.Stop(ressSelect.ret_id_sig);
                            if (ressSelect.ret_id_sig != "" && ressSelect.ret_id_sig != Grid.Rows[e.RowIndex].Cells["ID_PROJ"].Value.ToString())
                            {
                                billingForm.BillingEngine.LIGNES.Rows[e.RowIndex]["ID_PROJET"] = ressSelect.ret_id_sig;
                                string lib_proj = MercatorController.xFunctions.xLookUpString("PROJ", "P_ID", ressSelect.ret_id_sig, "P_NOM");
                                Grid.Rows[e.RowIndex].Cells["lib_proj"].Value = lib_proj;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

 Te laden : 0000002557.zip (1 Kb - 09-10-2015)