U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Weergavebereik van de Gantt-grafieken

0000001279     -      14-08-2009

Het tabblad "Informatiebestanden" van het menu "Tools / Opties" vermeldt voor elk informatiebestand waarvoor de middelenlink werd geactiveerd, 2 opties:

  • Middelen ...: termijn "voor"
  • Middelen ...: termijn "na"
Via de eerste optie kan men, bij weergave van de Gantt-grafieken in het middelenbeheer, een termijn in dagen bepalen, te rekenen vanaf de actuele datum. Op die manier legt men de aanvangsdatum van de grafiek vast.

Via de tweede optie kan een termijn in dagen worden bepaald die vervolgens toegevoegd wordt aan de actuele datum. Zo legt men de einddatum van de grafiek vast.

Deze beide opties zorgen ervoor dat er geen middelen uit het verleden of de toekomst worden weergegeven. Het grote aantal middelen zou immers de weergaveprestaties kunnen verminderen.