U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van de tabellen RESS en RESSDATA

0000001274     -      31-10-2011

De tabel RESS omvat de lijst van de beschikbare middelen per informatiebestand en tijdselement (per dag, per halve dag, per uur).

De tabel RESSDATA omvat een lijn per gebruik van een lijn uit RESS, gecombineerd met de reden voor dit gebruik.

Het aantal gebruikte middelen wordt opgeslagen in de tabel RESS en geactualiseerd via een trigger naar de tabel RESSDATA. Bij normale werking wordt er in principe niet direct ingewerkt op deze 'gebruikte middelen'-teller van RESS, dat gebeurt enkel door toevoeging van nieuwe waarden in de tabel RESSDATA.