U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een Mercator SQL-versie verplaatsen van een server naar een andere

0000001643     -      28-05-2022

Deze methode maakt het mogelijk om een Mercator-configuratie te verplaatsen van een SQL-server naar een andere server. Deze methode is gebaseerd op een back-up en een SQL restore. Hierdoor wordt de volledige SQL-databank overgezet, uiteraard met behoud van alle elementen die werden toegevoegd door de gebruiker (triggers, tabellen, opgeslagen procedures, ...). Deze methode vereist het gebruik van de SQL-tools (SQL Server Management Studio).

 • In eerste instantie moet u een SQL-back-up maken van de databank. Dat gebeurt via SQL Server Management Studio: klik met de rechtermuisknop en selecteer "Taken \ Back-up". Vervolgens volstaat het een bestand (doorgaans met extensie BAK) te definiëren in het vak "Bestemming". Klik op de knop "OK"; het aangeduide bestand wordt aangemaakt en zal een volledige back-up omvatten van de SQL-databank.
   
 • Verplaats dit bestand naar een lokale schijf op de nieuwe server.
   
 • Kopieer de volledige Mercator-directory naar de nieuwe server, inclusief de subdirectories (de subdirectory PreSql is niet noodzakelijk).
   
 • Met behulp van de SQL-tools van de nieuwe SQL-server, zet je de back-up terug die gemaakt werd in punt 1 (de naam van de database moet overeenkomen met de naam van de originele database). Dit kan gedaan worden via SQL Server Management Studio door te rechtsklikken op de map Database en hier restore database te kiezen.
  • Kies "Vanaf de eenheid" en selecteer het back-upbestand dat u in punt 2 op een lokale schijf van de nieuwe server hebt geplaatst.
  • Vink het vakje aan links van de lijn die is toegevoegd in de tabel "back-upsets".
  • Klik op "Opties" links bovenaan.
  • Vink vervolgens "Bestaande databank vervangen" aan.
  • Wijzig het adrespad naar het gegevensbestand en het logbestand zoals ze op de nieuwe server voorkomen (de vermelde adrespaden zijn de bestaande adrespaden op de vorige server). Lokaliseer desgevallend op uw schijf de MDF- en LDF-bestanden die overeenkomen met deze databank op de nieuwe server.
  • Klik op OK om het eigenlijke terugplaatsen te starten.
         
 • In het Mercator.majuro bestand in de hoofddirectory van Mercator, past u de waarde aan van "rep_data" aan, hierin geeft u het pad in van de nieuwe DATA-directory van Mercator.
   
 • In het bestand Mercator.connection dat zich bevindt in de map DATA, past u de waarde SQL-server aan, met de naam van de instance van de SQL-server waarop de database draait.
   
 • Start Mercator, deze zal u vragen om de toegangsrechten tot de SQL-database te herstellen alvorens het dossier opent.