U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het ID weten van de huidige gebruiker in een trigger

0000002365     -      20-11-2017

Mercator biedt de nodige tools om het ID van de huidige gebruiker te achterhalen, in een trigger bijvoorbeeld, of in een ander SQL-script. Om deze functionaliteit te activeren in SQL Aruba en Majuro moeten we in de opties van "Tools - Opties - Anderen", de optie "Contextinfo aan de SQL-verbinding communiceren" op JA zetten. Vervolgens moet Mercator herstart worden.

In elk SQL-script, kan het gebruikersID achterhaald worden via:

select [dbo].[GET_ID_USER]()

Met betrekking tot SQL-verbindingen opgericht door .NET Mercator-componenten (Aruba en Majuro). Zal het gevonden gebruikers-ID uit de contextinfo geplaatst worden bij elke SQL-verbinding. Voor permanente verbindingen van de Legacy-versie, wordt het gebruikers-ID gevonden bij het doorzoeken van de huidige sessie tabel en het SQL-connectie nummer (SPID).

Indien het SQL script dat de functie GET_ID_USER gebruikt geactiveerd is buiten Mercator, kan het gebruikers-ID verkregen worden met deze functie.