U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de COLLATE (klasseerdefinitie) van de Mercator-databank veranderen ?

0000000711     -      28-09-2018

Voer het volgende uit op het tabblad SQL van de code-editor:

ALTER database MERCATORxxxxxxxx COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

waarbij MERCATORxxxxxxxx de naam is van de Mercator-databank.