U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe het logbestand van een SQL-database vernieuwen ?

0000001076     -      01-12-2021

Indien het logbestand van een SQL-databank zo groot wordt dat het niet langer "beheerbaar" is en alle methodes om het bestand kleiner te maken mislukken, is het mogelijk om via de hieronder beschreven procedure een nieuw logbestand te creëren, zodat het oude definitief gewist kan worden.

attention Deze procedure maakt gebruik van de DETACH / ATTACH-functionaliteiten van een databank. Indien deze procedure verkeerd wordt toegepast, kan ze leiden tot een onherstelbaar gegevensverlies. Ze mag dus enkel worden gebruikt door gekwalificeerd personeel en op de volledige verantwoordelijkheid van de betrokkene.

Procedure uit te voeren op de server die de SQL-server host:

 1. Mercator op alle werkposten sluiten en ook alle applicaties sluiten die de bewuste databank gebruiken;
 2. in "Microsoft SQL Server Management Studio" rechtsklikken op deze databank: Tasks / Detach;
 3. het logbestand van deze databank hernoemen in de DATA-directory van SQL Server;
 4. het volgende verzoek invoeren:

  sp_attach_single_file_db 'MERCATORINEO','D:\DataSql\MSSQL\Data\MERCATORINEO.mdf'

  waarbij u de naam van de databank (hier: MERCATORINEO), het toegangskanaal en de naam van het hoofd-MDF-bestand aanpast;
 5. klik op de knop "Execute Query";
 6. De uitvoering moet volgende melding genereren:

  Device activation error. The physical file name 'd:\datasql\MSSQL\data\MERCATORINEO_log.LDF' may be incorrect.
  New log file 'D:\DataSql\MSSQL\Data\MERCATORINEO_log.LDF' was created.
 7. Vanaf dit ogenblik is de databank opnieuw operationeel en is er een nieuw logbestand. Het oude, in §3 hernoemde bestand mag gewist worden.

 

Voor meer informatie, zie Optimale installatie / configuratie van SQL Server.