U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In SQL een uniciteitsvereiste toevoegen voor het journaal + nummer in de verkopen van het commercieel beheer

0000001793     -      28-05-2022

In Commercieel beheer bestaat er standaard geen uniciteitsvereiste voor JOURNAL + PIECE in de tabel PIEDS_V. Dat wordt verklaard door het feit dat sommige gebruikers de nummering van de facturen elk jaar opnieuw laten beginnen bij 1.

Wenst men deze vereiste toe te voegen, dan volstaat het dit script uit te voeren via het SQL tabblad van Code-editor:

ALTER TABLE [dbo].[PIEDS_V] ADD CONSTRAINT PIEDS_V_JOURNAL_PIECE_UNIQUE UNIQUE ( journal, piece ) ON [PRIMARY]