U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In SQL een uniciteitsvereiste toevoegen voor het journaal + nummer in de verkopen van het commercieel beheer

0000001793     -      26-09-2018

In Commercieel beheer bestaat er standaard geen uniciteitsvereiste voor JOURNAL + PIECE in de tabel PIEDS_V. Dat wordt verklaard door het feit dat sommige gebruikers de nummering van de facturen elk jaar opnieuw laten beginnen bij 1.

Wenst men deze vereiste toe te voegen, dan volstaat het dit script uit te voeren via het SQL tabblad van Code-editor:

ALTER TABLE [dbo].[PIEDS_V] ADD CONSTRAINT PIEDS_V_JOURNAL_PIECE_UNIQUE UNIQUE ( journal, piece ) ON [PRIMARY]

Opgelet: wenst men achteraf velden toe te voegen aan de tabel PIEDS_V, dan zal men eerst deze vereiste moeten schrappen, en dat kan via dit commando:

ALTER TABLE [dbo].[PIEDS_V] DROP CONSTRAINT PIEDS_V_JOURNAL_PIECE_UNIQUE.

Na de structuurwijziging moet de vereiste opnieuw worden geïnstalleerd door opnieuw het eerste commando uit te voeren.

Als de structuur van de tabel pieds_v wordt gewijzigd zonder dat de vereiste is verwijderd, zal de volgende foutmelding verschijnen: Creation index "PIEDS_V": "Fout in verbinding: verrichting mislukt, er bestaat al een index of statistieken met de naam 'IDENT' in de tabel "dbo.PIEDS_V'. create index on IDENT ON dbo.PIEDS_V(ID,JOURNAL,PIECE)