U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Uitvoering van geplande queries

0000003224     -      07-06-2024

De code-editor van Mercator maakt het eenvoudig om Taken (jobs) te creëren die door SQL Server Agent zullen worden uitgevoerd.

sql_agent_job_n

Hiervoor plaats je een SQL-script in een SQL-tabblad van de code-editor van Mercator en selecteer je vervolgens dit item van de knop "Uitvoeren" :

executer_planifie_n

Hiermee kunt u een schema zoals dit instellen:

planning_n

Mercator zal vervolgens de query testen. Hiervoor voert het de query uit in een transactie die altijd wordt teruggedraaid (rollback). Als er geen fouten zijn in de query, zal Mercator vervolgens een opgeslagen procedure aanmaken dit dit SQL-script bevat. De naam van deze opgeslagen procedure begint altijd met SCHEDULED_SP_ en eindigt met hetzelfde einde als de naam van de taak die aan de agent is voorgelegd. Beide kunnen worden gewijzigd of verwijderd via de clienttools van SQL Server.

Het maken van deze geplande uitvoering vereist een SA-login (of equivalent) die door Mercator zal worden gevraagd.

De geplande uitvoering van een query vereist dat SQL Agent is geïnstalleerd en operationeel is. Het is niet beschikbaar op SQL Express en SQL Azure.