U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vergelijking van de structuur van twee Mercator databases

0000003205     -      11-04-2024

De onderstaande query geeft een overzicht van de verschillende velden tussen twee databases.

Je hoeft alleen maar de namen van de databases aan te passen (MERCATORXXX en MERCATORYYY).

Je krijgt twee lijsten met 

 • de betreffende database
 • de tabel
 • het veld
 • het type
 • de lengte
 • de status (ofwel "ontbrekend" ofwel "verschillend")
 • de lengte in de andere database
 •  

  use MERCATORXXX
  select table_catalog as Orig, table_name, column_name, data_type, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
      into dbo.#OrigField
      from information_schema.columns
      order by table_name, column_name

  use MERCATORYYY
  select table_catalog as Orig, table_name, column_name, data_type, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
      into dbo.#DestField
      from information_schema.columns
      order by table_name, column_name

  select o.orig as 'Database', o.table_name as 'Table', o.column_name as 'Column', o.data_type as 'Type', 
  isnull(o.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, 0) as 'Longueur', 'manquant' as statut, 0 as 'Longueur Dest'
      from dbo.#OrigField o
          left join dbo.#DestField d on d.TABLE_NAME = o.table_name and d.column_NAME = o.column_name
      where isnull(d.column_name, '') = ''
  union
  select o.orig as 'Database', o.table_name as 'Table', o.column_name as 'Column', o.data_type as 'Type', 
  isnull(o.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, 0) as 'Longueur', 'différent' as statut, isnull(d.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, 0) as 'Longueur Dest'
      from dbo.#OrigField o
          left join dbo.#DestField d on d.TABLE_NAME = o.table_name and d.column_NAME = o.column_name
      where d.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH <> o.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
      order by o.table_name, o.column_name

  select d.orig as 'Database', d.table_name as 'Table', d.column_name as 'Column', d.data_type as 'Type',
  isnull(d.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, 0) as 'Longueur', 'manquant' as statut, 0 as 'Longueur Dest'
      from dbo.#DestField d
          left join dbo.#OrigField o on o.TABLE_NAME = d.table_name and o.column_NAME = d.column_name
      where isnull(o.column_name, '') = ''
  union
  select d.orig as 'Database', d.table_name as 'Table', d.column_name as 'Column', d.data_type as 'Type',
  isnull(d.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, 0) as 'Longueur', 'différent' as statut, isnull(o.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, 0) as 'Longueur Dest'
      from dbo.#DestField d
          left join dbo.#OrigField o on o.TABLE_NAME = d.table_name and o.column_NAME = d.column_name
      where o.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH <> d.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
      order by d.table_name, d.column_name

  drop table dbo.#DestField
  drop table dbo.#OrigField