U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Welke poort gebruikt SQL Server ?

0000001716     -      26-09-2015

SQL Server communiceert met de poort TCP 1433. Indien een firewall geïnstalleerd is, moet deze poort worden geopend.