U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wijzig de structuur van de Mercator-database zonder de client-tools

0000002420     -      17-03-2020

Het is soms noodzakelijk om de structuur van de Mercator-database aan te passen zonder SQL-Client Tools te gebruiken (SQL Server Management Studio) Hetzij omdat deze tools niet beschikbaar zijn, of omdat we willen voorkomen dat de tabel verwijderd en opnieuw aangemaakt moet worden.

Hieronder, een herinnering van de SQL-syntax, bruikbaar in de Mercator command-editor, die zorgt voor de meest voorkomende operaties. We herinneren je eraan dat practisch alle kolommen uit de Mercator-database geen nul-waarden accepteren en dus moeten voorzien worden van default-waarden.

In deze voorbeelden, moeten we volgende zaken vervangen:

  • TABLE : door de naam van desbetreffende tabel
  • COLUMN : door de naam van desbetreffende kolom

Een kolom toevoegen:

alter table TABLE add COLUMN char(15) not null default ''

Een kolom verwijderen:

exec SP_DROP_COLUMN 'TABLE','COLUMN'

Een kolom wijzigen:

exec SP_ALTER_COLUMN 'TABLE','COLUMN','char(15) not null'

De standaardwaarde van een kolom uitwissen:

exec SP_ALTER_COLUMN_DROP_DEFAULT 'TABLE','COLUMN'

Met betrekking tot de punten 2 en 3: een simpele "Alter table"-query kan niet werken om een kolom te wissen of wijzigen. In feite zal de standaard waarde deze verandering voorkomen. Hetzelfde geldt indien deze kolom betrokken is bij één of meerdere indexen. De stored procedures van Mercator SP_ALTER_COLUMN et SP_DROP_COLUMN, laten ons toe om deze situaties te beheren.

Belangrijke informatie op deze pagina.


Sedert versie 10.1 van Mercator zijn er functies geïmplementeerd in de SQL code-editor van Mercator. Dit vertrekkende vanuit de DataBase-Visualizer.

Via deze node kan je een kolom rechtstreeks in de tabel toevoegen.

Bij het selecteren van de node, zal Mercator vragen om de informatie aan te vullen (naam van de kolom en SQL-type.) Vervolgens kan deze node aangemaakt worden via drag&drop in de code-editor.

Het wijzigen van een kolom kan gedaan worden via de node "Alter", dit is beschikbaar voor alle kolommen die geen Primaire of Vreemde sleutel zijn.

Bij het selecteren van dit knooppunt vraagt Mercator om de ontbrekende informatie in te voeren: Het SQL-type van de kolom. Vervolgens kan de node gecreëerd worden via Drag&Drop in de code-editor.

Het verwijderen van een kolom kan uitgevoerd worden via deze node, vervolgens kan hij volledig verwijderd worden via Drag&Drop in de code-editor.