U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het "Tools" menu exclusief uitschakelen voor HTML5 sessies

0000002679     -      10-01-2017

Om veiligheidsredenen, die voor iedereen relevant zijn, kan het nuttig zijn om het “Tools” menu uit te schakelen voor HTML5 Mercator sessies. Dit kan eenvoudig gedaan worden via deze Main customizer:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Main
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IExec
    {
        public void Main(MercatorUi.ICustomizers.ExecAction Action)
        {
            if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.MenuCreated)
            {
                if (MercatorUi.Globals.VirtualUI != null)
                {
                    string outils = MercatorUi._Divers.Iif_langue(MercatorUi.Globals.Langue, "Extras", "Tools", "Tools", "Outils");
                    foreach (MercatorUi._BaseClasses.MenuElement me in MercatorUi.Globals.StarterMainForm.Mainmenu.Items)
                    {
                        if (me.Text == outils)
                        {
                            me.Enabled = false;
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}