U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe laat ik de defaultgegevens variëren in functie van het uur ? (legacy)

0000000630     -      17-10-2015
Verouderd

Sinds versie 3.4.32 laat Mercator toe om de defaultgegevens die uitgewisseld worden met de centrale, te laten variëren in functie van het uur.

Standaard worden deze opties opgeslagen in het bestand CENTRALE.MEM in de DATA-directory.

Om deze afwisseling in functie van het uur mogelijk te maken, moet dit bestand CENTRALE.MEM gekopieerd worden naar een ander bestand genaamd CENTRALEnn.MEM, in dezelfde directory. nn is het uur vanaf wanneer het respectieve bestand moet worden gebruikt. Voorbeelden: CENTRALE08.MEM zal worden gebruikt vanaf 8:00 uur, CENTRALE12.MEM vanaf 12:00 uur ...

Bij de bewerking van deze parameters via "Tools / Config. Verbinding Centrale / Gegevens" stelt Mercator desgevallend het bestand voor dat moet worden bewerkt.

attention

  • het bestand CENTRALE.MEM moet in de DATA-directory blijven staan. Dit wordt standaard gebruikt als geen enkel bestand overeenkomt met het uur van de overdracht.
  • nn telt altijd 2 posities, ook voor de uren voor de middag.
  • De uren worden ingevoerd volgens het formaat 00-24, niet volgens het formaat 00-12 am / 00-12 pm.

Trefwoorden: MCD VALET SERVER MFDDe pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.