U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Installatie en werking van de McdValetConsole

0000002309     -      18-12-2023

McdValetConsole is de opvolger van McdValet. Deze console-applicatie is ontworpen om te werken met versie 8.4 van Mercator MCD, MFD, DIST en SOS. Vergeleken met zijn voorganger, zijn volgende zaken verbeterd:

 • Het aspect planning (starttijd) wordt niet langer gegarandeerd door McdValet, maar wordt ondersteund door de Windows Task Scheduler (taskschd.msc). Dit zorgt voor veel meer opties in de planning.
 • McdValetConsole kan een mail naar één of meerdere ontvangers verzenden bij een storing of bij succes of in beide gevallen. Bij falen bevat de e-mail de error-log. 

De uitvoering van de McdValetConsole verreist geen Mercator-gebruiker.

 

Installatie van de McdValetConsole

Plaats het in de hoofddirectory van Mercator:

Het ini-bestand bevat volgende opties:

 • MercatorUser: naam van de Mercatorgebruiker waarvan de rechten en instellingen gebruikt zullen worden door McdValet
 • MercatorPassword: wachtwoord van de gebruiker
 • MercatorDossier (facultatief): het is van het Mercatordossier in een multi-dossier configuratie. Dit is leeg indien deze configuratie niet gebruikt wordt.
 • SmtpHost: SMTP-server voor het versturen van emails  (host.mydomain.com of host.mydomain.com:port)
 • SmtpUser en SmtpPassword (optionnels): te vervolledigen indien de server een SMTP-authenticatie vereist.
 • SmtpSenderMail: mailadres van de zender.
 • SmtpSenderName: naam van de zender
 • SmtpTimeOut: aantal seconden wchttijd voor het versturen van een mail via de server.
 • SmtpEnableSsl (facultatief) : True - False of 1 - 0

Configuratie

De configuratie moet eerst uitgevoerd worden in Mercator.

Er moet een nieuwe sequentie worden gecreëerd waarvan de code overeenkomt met de code van de sequentie die de documenten op de centrale zal ontvangen.

In deze nieuwe reeks moet u "Naar centrale sturen" aanvinken (en "Gedecentraliseerd" uitvinken indien aangevinkt). In een dossier met een link naar een betaalterminal, raden wij aan een "SOS Card" betaalmethode toe te voegen. 

Dit maakt het mogelijk, wanneer de terminal niet goed reageert, de verkoop te kunnen sluiten zonder een slechte betaalmethode te gebruiken. 

Via "Tools > Setup > Configuratie UitwisselingCentrale" moet men vermelden dat de gegevens worden uitgewisseld. Indien de knop "Dupliceer" ons toelaat om te dupiceren naar een nieuwe fiche, zal die in rekening genomen zal worden vanaf een bepaald uur.

Vervolgens, via "Tools > Setup > Instellingen McdValet" moet men één of meerdere fiches aanmaken die overeenstemmen met de batch McdValetConsole. Deze fiche moet als volgt aangevuld worden.

 • Label: vrije informatie
 • Email succès: aan te vullen indien men een mail wenst te ontvangen indien de uitwisseling met succes voltooid is. We kunnen meerdere adressen definiëren en deze scheiden met ;
 • Email échec: aan te vullen indien men een email wenst te ontvangen indien de uitwisseling onderbroken werd door een error. We kunnen meerdere adressen definiëren en deze scheiden met ;
 • Echanges: type van de gewenste uitwisseling
  • Importeren
  • Exporteren
  • Exporteren en importeren
  • Importeren en exporteren
 • Probeer opnieuw: het aantal extra pogingen in geval van mislukking
 • Interval: het aantal seconden tussen 2 pogingen

Het informatie ID is niet wijzigbaar en wordt automatisch toegekend door Mercator. Ze kan altijd gekopieerd worden voor het gebruik in de volgende stap.

Aanmaken van taken in de Windows Task Scheduler

De taken-designer kan gestart worden met een short-cut die zich bevindt in de Windows systeemtools of via het commando %windir%\system32\taskschd.msc /s

Via rechtsklik op "Bibliotheek van taskscheduler", is het mogelijk om een nieuwe taak toe te voegen. (Maak een taak). In deze taak:

 • maak een trigger met de tijdsinstellingen die je wilt en de gewenste recurrency.
 • maak een actie
  • Programma: het volledige pad naar McdValetConsole.exe
  • Argument: het ID overnemen uit de vorige stap

Opmerkingen

 • Voor het uitvoeren van een taak in de taskscheduler, test je het simpelweg door een snelkoppeling te maken naar McdValetConsole.exe gevolgd door een spatie en het id van instellingen van de McdValet
 • In geval van problemen, raadpleeg je de log-files in de subdirectory LogMcdValet van de Mercatorhoofddirectory.
 • In de TaskScheduler, is het resultaat van de laatste uitvoering als volgt genoteerd:
  • Succes: 0x0
  • Echec: 0x1
 • Windows task scheduler is een standaardtool. Mercator biedt geen enkele support met betrekking tot dit product.