U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Optie DIST: schrappen van lege backorders

0000001785     -      23-06-2016

Na het centraliseren van de boekhoudkundige bewegingen in een MFACT of een MSHOP, worden de lege backorders geschrapt omdat ze geen gegevens meer bevatten die later nog moeten worden gebruikt.

In een MFD of een MCD worden de lege backorders, na export van de bewegingen naar de centrale, eveneens geschrapt omdat ze geen gegevens meer bevatten die later nog moeten worden gebruikt.

Dan kan zich een probleem stellen in de DIST-configuratie, want de 2 functionaliteiten (centralisatie boekhouding + export naar centrale) zijn beschikbaar en de 2 eerder vermelde schrappingen kunnen een conflict creëren.

Sinds versie 7.2.27 van MercatorEngine.exe biedt de optie DIST 2 nieuwe opties in "Tools / Opties / Overige":

  • DIST: lege BO wissen na centralis. : deze optie laat toe om na de centralisatie in de boekhouding te bepalen of de lege backorders moeten worden geschrapt;
  • DIST: lege BO wissen na centrale: deze optie laat toe om na de export van de bewegingen naar de centrale te bepalen of de lege backorders moeten worden geschrapt.

Het is dus mogelijk om de ene en/of de andere optie tot schrapping van de lege backorders te deactiveren om het verwachte resultaat te krijgen in functie van de volgorde van de gekozen export en centralisatie.

Opmerking: wanneer men een van beide automatische schrappingen deactiveert, kan het gebeuren dat de lege backorders in de databank van Mercator blijven zitten. Dit vormt echter geen probleem (er is geen risico dat men bijvoorbeeld tweemaal dezelfde beweging zou centraliseren). Deze lege backorders kunnen bovendien makkelijk worden geschrapt per module (zie onderstaande opdrachten) of via TOOLS.EXE, menu "Tools / Schrappen / Lege backorders".

 


 

Voorbeeld van een SQL-opdracht tot schrapping van lege BO

delete lignes_v from pieds_v where ((lignes_v.id=pieds_v.id) and (lignes_v.journal=pieds_v.journal) and (lignes_v.piece=pieds_v.piece)) and (pieds_v.n_lignes2=0) and (pieds_v.type>1) and (pieds_v.type<=4)
delete from pieds_v where (n_lignes2=0) and (type>1) and (type<=4)

delete lignes_a from pieds_a where ((lignes_a.id=pieds_a.id) and (lignes_a.journal=pieds_a.journal) and (lignes_a.piece=pieds_a.piece)) and (pieds_a.n_lignes2=0) and (pieds_a.type>1) and (pieds_a.type<=4)
delete from pieds_a where (n_lignes2=0) and (type>1) and (type<=4)