U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Analytische boekhouding

0000002583     -      10-10-2015

Mercator kan samen met de analytische boekhouding van Bob worden gebruikt. Om deze functionaliteiten te installeren, gaat u als volgt te werk:

  • voeg een kolom ANALYTi toe aan LIGNES_V.DBF; deze kolom moet van het "teken"-type zijn en de lengte ervan moet overeenkomen met de in de boekhouding gedefinieerde lengte (i is het nr. van het analytisch stelsel en ligt tussen 1 en 9);
     
  • u wijzigt het invoerrooster voor de gewenste sequenties door het toevoegen van deze kolommen

 

Een identieke procedure kan worden gevolgd voor de aankopen (LIGNES_A).

Het is mogelijk om meerdere analytische plannen te combineren door de overeenstemmende variabelen te installeren. De geïnstalleerde plannen voor "aankopen" en "verkopen" kunnen verschillen.
Bijvoorbeeld:
in verkoop: LIGNES_V.ANALYT1, LIGNES_V.ANALYT2
in aankoop: LIGNES_A.ANALYT1, LIGNES_A.ANALYT3

Bij de opstart van Mercator worden de "analytische" rekeningen gelezen in de Bob-tabellen. Enkel plannen van het "alfanumerieke" type worden beheerd.