U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bericht "MercatorDB Init DB error" of "Paradox DB to DBF error"

0000000123     -      18-05-2010

OORZAAK 1: een andere toepassing dan Bob of Mercator die de toegang tot de databanken niet correct beheert, gebruikt sommige tabellen van de boekhouding, zelfs gedeeltelijk (bijvoorbeeld: DbViewer.exe geleverd met Bob)

OPLOSSING 1: deze toepassing sluiten

-----------

OORZAAK 2: het locking-systeem voor de tabellen van de BDE (Borland Database Engine) is verstoord. Dit kan voortvloeien uit een eerdere "crash" van Mercator of Bob.

OPLOSSING 2:

  • Mercator sluiten
  • Bob sluiten
  • Alle *.NET- en *.LCK-bestanden uit de BOB-directory en uit de bijbehorende subdirectories wissen
  • Alle subdirectories die beginnen met het symbool _ uit de directory c:\foxcache wissen


-----------

OORZAAK 3: de door Mercator in de directory met de gegevens van de Bob-map gecreëerde LINK-subdirectory wordt niet gecreëerd (bv. M:\BOB\01\LINK)

OPLOSSING 3:
  • controleer de toegangsrechten zodat deze subdirectory kan worden gecreëerd.
  • Creëer de LINK-subdirectory manueel.