U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bij verbinding met BOB ADS: Error 5185: Local server connections are restricted in this environment.

0000001795     -      25-10-2017

Wanneer Mercator verbonden is met Bob ADS, kan bij de opstart de volgende melding verschijnen:

MercatorDB Init error!
Error 5185: Local server connections are restricted in this environment. See the 5185 error code documentation for details. ax.ServerConnect

bijvoorbeeld bij gebruik in een Terminal Server-omgeving.

Dit bericht wordt niet gegenereerd door Mercator, maar wordt wel degelijk door de Advantage-server van de Bob-configuratie verzonden. Mercator biedt geen support bij dit soort foutmelding.

Toch kunnen wij de volgende informatie doorgeven:

Error 5185 Advantage Local Server connections are restricted when used from a web server, an application server, a terminal server, or any other type of middleware or server product used to access data on behalf of remote computers. If you receive this error, it is because your application attempted to make a local server connection from one of these restricted environments.

If an application using this SOFTWARE PRODUCT is distributed to work without the Advantage Database Server (i.e., it uses the Advantage Local Server to access data), the application must act as a "client" that directly accesses and uses the data. To be specific, only computers that have the Advantage Local Server DLL loaded into memory can have access to the data that is obtained by that Advantage Local Server DLL. The application cannot act as "middleware" or as a "server" by having the data forwarded by any means to a separate computer. In other words, it is illegal to use the Advantage Local Server with a web server, an application server, a terminal server, or any other type of middleware or server product to access data on behalf of remote computers. An Advantage Database Server (a.k.a., remote server) product must be purchased and used to allow this SOFTWARE PRODUCT to access data on behalf of applications running on remote computers. For more information about this error or this software product, please visit www.advantagedatabase.com.