U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Boekingsrekeningen in "klanten"- of "leveranciers"-fiche

0000002582     -      10-10-2015

 Wanneer Mercator wordt gecombineerd met Bob, kunnen de boekingsrekeningen worden beheerd op het niveau van de "klanten"- en "leveranciers"-fiches. Deze boekingen kunnen vervolgens worden overgezet naar het niveau van elke documentlijn. In deze documenten kunnen de boekingsrekeningen worden gewijzigd.

Om deze functies te installeren, moet men de structuur van de volgende tabellen wijzigen:

  • CLI: C_COMPTEV char(10)
  • FOU: F_COMPTEA char(10)
  • LIGNES_V: COMPTEV char(10)
  • LIGNES_A: COMPTEA char(10)

Verder moeten ook het invoerrooster van de betrokken sequenties worden gewijzigd door het bijvoegen van de kolommen COMPTEV en/of COMPTEA.