U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De btw-code NSEXS0 uit de Luxemburgse wetgeving ontbreekt

0000001493     -      20-05-2010

De btw-code NSEXS0 uit de Luxemburgse wetgeving is niet opgenomen in de defaultconfiguratie van Bob. Mercator gebruikt deze code voor alle verrichtingen die vrijgesteld zijn van btw. Hierdoor kan bij het centraliseren de volgende foutmelding verschijnen:

btw-tarief foutief (NSEXS0) (ENTRYSAL ENTRYH ENTRYL).

Deze code moet dan ook worden toegevoegd aan de tabel nnVAT.DB van Bob. Dat kan makkelijk door via DbViewer de content van de bijgevoegde tabel VAT.DBF te importeren (gebruik de optie "append and replace" uit het menu "Table / Append from").

Wij raden aan om de bestaande tabel nnVAT.DB en de bijbehorende indexen op te slaan op een back-up vooraleer deze handeling uit te voeren.

DbViewer is een hulpprogramma ontwikkeld en geleverd door Bob Software.Te laden : 0000001493.zip (3 Kb - 10-04-2008)