U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De verbinding met Bob werkt niet op de pc waarop de SQL Server en de BDE zijn geïnstalleerd

0000001500     -      18-09-2013

Men heeft ons gemeld dat Mercator er in sommige gevallen niet in slaagt om de verbinding te maken met Bob-In. Bij het opstarten van Mercator verschijnt dan de volgende foutmelding:

MercatorDB Init DB error!

Er heeft zich een fout voorgedaan bij het initialiseren van de Borland Database Engine (fout $2109).

Een ander probleem dat kan worden vastgesteld, is de onmogelijkheid om Mercator en Bob gelijktijdig op hetzelfde toestel te laten draaien.

Het probleem stelt zich enkel op de pc waarop SQL Server is geïnstalleerd, op de andere werkposten worden geen problemen vastgesteld. Dit probleem heeft te maken met een geheugenprobleem tussen de BDE en de SQL Server.

Om het op te lossen, hoeft men enkel het protocol "Gedeeld geheugen" of "Shared Memory" van SQL Server te deactiveren. Ga daartoe als volgt te werk:

  • in versie 2000: voer op de server SVRNETCN.exe uit (in de installatiedirectory van SQL Server) en verwijder het beschadigde protocol uit "Enabled Protocols";
  • in versie 2005: ga naar "Configuratiebeheerder SQL Server" (menu Start/Alle programma's/Microsoft SQL Server 2005/Configuratietools) waar u "Configuratie van het SQL Server 2005-netwerk" moet openen om de lijst met de protocollen weer te geven en het beschadigde protocol met een rechtermuisklik te deactiveren.

In beide gevallen moet u de SQL-diensten achteraf opnieuw opstarten.