U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Error "The result value exceeded the given buffer size" bij TDOCNO tijdens centralisatie

0000003104     -      26-04-2024

Tijdens de centralisatie naar Bob kan deze fout optreden : 

Error 7200, Native error 5179 : "The result value exceeded the given buffer size" bij TDOCNO

Het probleem wordt veroorzaakt door een documentnummer dat groter is dan 2147483647. Deze limiet komt overeen met de maximale waarde van een Int32 (geheel getal van 32 bits).

Mercator staat documentnummers toe van 10 posities, maar Bob kan geen waarden accepteren die groter zijn dan 2147483647 voor 10-posities. 

Dit is een beperking van Bob. 

Het is noodzakelijk om het nummeringssysteem in Mercator aan te passen zodat het nooit de bovenstaande limiet overschrijdt.