U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Foutmeldingen van BobLink

0000000767     -      27-05-2010

 Fout 1 = Referentie derden leeg
Fout 2 = Type derden leeg
Fout 3 = Referentie derden onbestaand
Fout 4 = Type derden foutief
Fout 5 = Derden niet te boeken
Fout 6 = Derden geblokkeerd
Fout 7 = Collectieve rekening foutief
Fout 8 = Fout Debet/Credit
Fout 10 = Boekjaar leeg
Fout 11 = Kalenderjaar leeg
Fout 12 = Periode leeg
Fout 13 = Periode niet gevonden
Fout 14 = Periode ongeldig
Fout 20 = Valuta niet gevonden
Fout 21 = Koers valuta ongeldig
Fout 22 = Koerswaarde van valuta foutief
Fout 23 = Valutabedrag leeg
Fout 30 = Btw-code niet gevonden
Fout 31 = Basisbedrag ongeldig
Fout 32 = Btw-bedrag ongeldig
Fout 40 = Algemene rekening leeg
Fout 41 = Btw-basisbedrag ongeldig
Fout 42 = Algemene rekening niet gevonden
Fout 43 = Algemene rekening niet te boeken
Fout 44 = Algemene rekening titel
Fout 45 = Algemene rekening ongeldig
Fout 50 = Analytisch plan 0 leeg
Fout 51 = Analytisch plan 1 leeg
Fout 52 = Analytisch plan 2 leeg
Fout 53 = Analytisch plan 3 leeg
Fout 54 = Analytisch plan 4 leeg
Fout 55 = Analytisch plan 5 leeg
Fout 56 = Analytisch plan 6 leeg
Fout 57 = Analytisch plan 7 leeg
Fout 60 = Analytisch plan 0 niet gevonden
Fout 61 = Analytisch plan 1 niet gevonden
Fout 62 = Analytisch plan 2 niet gevonden
Fout 63 = Analytisch plan 3 niet gevonden
Fout 64 = Analytisch plan 4 niet gevonden
Fout 65 = Analytisch plan 5 niet gevonden
Fout 66 = Analytisch plan 6 niet gevonden
Fout 67 = Analytisch plan 7 niet gevonden
Fout 70 = Documentnummer niet gevonden
Fout 71 = Documentnummer leeg
Fout 72 = Journaalcode ongeldig
Fout 73 = Documentnummer bestaat al
Fout 68 = Fout onbekend
Fout 101 = Periode ongeldig
Fout 102 = Periode afgesloten
Fout 103 = Periode onbekend
Fout 104 = Journaalcode onbekend
Fout 106 = Waarde ongeldig
Fout 107 = Bedrijf ongeldig
Fout 108 = Zie bijbehorend bericht wanneer de fout wordt gemaakt (bijvoorbeeld: Copy header table(Operation aborted) (ENTRYSAL ENTRYH ENTRYL): dit bericht betekent dat het bestand ENTRYH bij voorlegging aan BobLink dubbele informatie bevat: TDBK+TDOCNO is niet uniek).