U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik een andere BobLink directory dan degene vermeld in het bob.ini bestand

0000003103     -      21-09-2022

Als de waarde in de LINK lijn van het bob.ini bestand niet geschikt is en niet kan gewijzigd worden, kan men volgende query uitvoeren op de database van Mercator:

insert into OPTIONS (type,valeur,stem,libelle_f,libelle_n,libelle_e,libelle_d)
values ('REPLNKFORC','','PARAMBOB','Répertoire LINK forcé','Geforceerde LINK-directory','Forced LINK directory','Forced LINK directory')

Vervolgens moet men de optie REPLNKFORC in Mercator wijzigen met de gewenste waarde die overeenkomt met de directory die moet gebruikt worden voor toegang naar BobLink.

Hier zal mee rekening gehouden worden voor de link naar Bob van zodra deze optie bestaat en de waarde niet leeg is.

 Zorg dat de versie van MercatorBob.app in de LegacyAccConnector 08/08/2022 of later is.