U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Keuze van ADS-servertype

0000001886     -      16-11-2022

In Mercator is het mogelijk om het ADS-servertype waarmee een verbinding kan worden gemaakt in het kader van de link met Bob, te kiezen en dus te beperken. Dat wordt vastgelegd via de optie "ADS-server: alle types" in "Tools \ Opties Verbinding Boekhouding".

Deze optie is standaard ingesteld op "JA", wat betekent dat er een verbinding mogelijk is met de volgende ADS-servers:

  • Local
  • Remote
  • Internet.

Is deze optie ingesteld op "NEEN", dan beperkt Mercator de zoektocht naar ADS-servers tot de Remote-servers. Deze laatste optie kan sommige verbindingsproblemen oplossen, aangezien de verbindingsklant geen andere servertypes zoekt. Bovendien is vastgesteld dat de verbinding in "Local"-modus in sommige gevallen leidde tot een exclusieve toegang tot de tabellen.

Wijzigingen aan deze optie zijn pas actief na het heropstarten van Mercator.


Als, wanneer deze optie is ingesteld op NEE, de volgende foutmelding wordt weergegeven:

Error 6420 : The discovery process for the Advantage Database Server failed.

moeten de volgende punten worden gecontroleerd:

  • de Advantage Database-server is operationeel (service is actief);
  • er is geen firewall die het TCP-verkeer blokkeert op de poort (6262) die wordt gebruikt door Advantage Database Server tussen de Mercator-client en de ADS-server;
  • de Mercator-client en de ADS-server bevinden zich in hetzelfde subnet.

Als dit laatste punt niet wordt voldaan, moet u het ADS.ini bestand in de configuratie van Bob kopiëren en in de map MercatorLegacyConnector plaatsen.