U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Overdracht van ondernemingsnummer in CVATNO

0000001383     -      20-05-2010

Sinds de Bob-versie 3.3 moet het veld CVATNO op de klanten- en leveranciersfiches van Bob voor alle Belgische btw-plichtigen een ondernemingsnummer bestaande uit 10 posities vermelden (het veld in de oudere versies is slechts geschikt voor een nummer met 9 posities).

Om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen Mercator en Bob hiermee rekening houdt, moet men:

  • beschikken over een versie 6.25.47 of later van Mercator;
  • beschikken over een installatiecode 6.25 of later;
  • beschikken over een versie 3.3 of later van Bob;
  • in Mercator, "Tools / Opties Verbinding Boekhouding", JA invullen voor de optie "Ondernemingsnr. in CVATNO".