U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verbinding met Bob Corporate

0000000803     -      01-08-2013

Sinds versie 4.35 is Mercator compatibel met de Corporate-versie van Bob (versie die gebruikmaakt van de gegevensserver ADS - Advantage Database Server). Sinds versie 7.2 is Mercator compatibel met Bob50.

Om deze verbinding te installeren, moet men rekening houden met de volgende punten:

  • het programma Bob moet 100% operationeel zijn in ADS-modus. Daartoe moet men nagaan of Bob de gegevensserver wel degelijk gebruikt: dit kan gecontroleerd worden via de Advantage Database Server-console. Wanneer Bob actief is, moet er een verbinding vermeld zijn. Is dat niet het geval, dan werkt Bob buiten de "gegevensserver"-modus en zal de verbinding tussen Mercator en Bob niet werken (dit uiteraard op voorwaarde dat deze verbinding gebruikmaakt van de functie adsConvertTable die enkel door de gegevensserver wordt uitgevoerd).

  • Er mag geen enkel adrespad worden gebruikt dat werkt via een virtuele lezer gecreëerd door SUBST.
    Er moet eveneens een UNC-notatie (\\monserveur\compta\bob50\) worden gebruikt in plaats van een mapping (F:\bob50\).

  • Het programma BOBLINKADT.EXE moet in de hoofddirectory van Bob staan. Dit programma wordt geleverd via het distributienet van Bob Software. Indien nodig moet de naam BOBLINKADSADT.EXE veranderd worden in BOBLINKADT.EXE (anders verschijnt er een foutmelding: "Installatie BobLinkAdt niet geldig! ")

  • Op de server die de Advantage Database Server host, moet een directory LINK worden gecreëerd. Deze directory moet één of meer subdirectories bevatten die overeenstemmen met de codes van de Bob-dossiers waarmee men verbinding moet maken (voorbeelden: m:\link\01, m:\link\02 …). De gebruikers die werken met de overdrachtfuncties in de boekhouding, zullen over de nodige rechten moeten beschikken voor deze directory (creëren - wijzigen - schrappen).

  • In BOB.INI moet men in de rubriek [DIR] een verwijzing maken naar deze directory door toevoeging van een lijn als bv. LINK= m:\link (opgelet: de subdirectory die overeenstemt met het Bob-dossier niet vermelden).
Met uitzondering van deze enkele punten die strikt moeten worden nageleefd, is de verbinding met Bob Corporate functioneel gezien identiek aan de verbinding met Bob Standard.

Opmerking: de BDE (Borland Database Engine) wordt niet gebruikt door de verbinding Mercator - Bob Corporate.