U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verzending van de "beleefdheidsformule"-velden in de klanten- en leveranciersfiches van Bob

0000000961     -      29-04-2016

In Mercator kunnen de waarden van de "beleefdheidsformule"-velden (Mijnheer, Mevrouw ...) in de klanten- en leveranciersfiches van Bob worden verzonden. Voor het bewuste veld moeten parameters ingevoerd zijn in "Tools / Opties Verbinding Boekhouding". Het gebruik zal het vaakst als volgt zijn:

  • C_QUALITE: voor de klanten
  • F_QUALITE: voor de leveranciers.

Indien er in dit in Bob toegevoegde veld voor de klant/leverancier een waarde is ingevuld, wordt deze waarde voor de naam geplaatst.