U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Btw-tarief

0000000045     -      29-09-2010

Mercator is vooraf geconfigureerd met de standaard btw-tarieven van Popsy. Deze parameters kunnen eventueel worden gewijzigd via "Tools / Opties Verbinding Boekhouding".

Wij kunnen het gebruik van deze standaardtarieven enkel aanbevelen.

Het bijgevoegde zipbestand bevat een bestand in Popsy Exchange-formaat dat toelaat om de standaard btw-tarieven te laden in een Popsy-map.

Dit bestand moet worden geopend met een ASCII-editor om het commando "DossierSelect:" te wijzigen zodat het nummer van de Popsy-map wordt vermeld.

De btw-tarieven verwijzen naar rekeningen met 6 posities.

Voor de werking van Popsy Exchange verwijzen wij naar de handleiding van dit programma.

Te laden : 0000000045.zip (1 Kb - 11-02-2004)