U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Centralisatie van de nuldocumenten

0000000840     -      20-05-2010

In de eerste versies van Popsy was het niet mogelijk om documenten waarvan het te betalen totaal nul bedroeg, te centraliseren via een externe applicatie.

Indien uw Popsy-versie deze functionaliteit ondersteunt, volstaat het JA te vermelden in de optie "Tools / Opties Verbinding Boekhouding: Verzenden doc. 0 EUR". Mercator zal deze documenten dan aanbieden voor centralisatie.