U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Transferten van de bankrekeningen

0000000595     -      10-10-2015

Vanaf de versie 3.4, laat Mercator de transferten toe van bankrekeningen naar de boekhouding. De volgende velden moeten eventueel worden toegevoegd :

  • C_NUM_BQE (C) in CLI
  • F_NUM_BQE (C) in FOU

De lengte van de velden is vrij maar moet rekening houden met de maximale lengte van de gegevens die moeten worden ingegeven. Popsy vereist het doorsturen van een rekenigformaat, dat overeenstemt met de landen ISO codes. (BE,NL,…). Mercator genereert deze informatie als volgt :

  • indien de eerste 2 caracters van het rekeningnummer niet numerisch zijn, dan neemt Mercator aan dat het gaat om de 2 caracters die overeenstemmen met het formaat en de volgende caracters het rekeningnummer zelf zijn.
  • Indien het BTW nummer niet leeg is, zal het banknummer identiek zijn aan de landcode van het BTW nummer.
  • ten slotte, zal Mercator de landcode gebruiken (cfr Tools/Opties/Andere/Wetgeving)

Niettegenstaande hetgeen hierboven is vermeld, worden enkel de numerische caracters van het rekeningnummer doorgestuurd naar Popsy.