U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van alle btw-codes van Winbooks

0000002586     -      10-10-2015

Mercator laat een volledige link toe met de btw-codes van Winbooks. Voor deze optie zijn de volgende velden vereist:

  • COD_TVA char(10) in LIGNES_V: indien men deze optie wil activeren voor de verkopen
  • COD_TVA char(10) in LIGNES_A: indien men deze optie wil activeren voor de aankopen

Wijzig het invoerrooster voor de gewenste sequenties : voeg deze kolom in de LinesEditor toe.

Een identieke procedure kan worden gevolgd voor de aankopen (LIGNES_A).

Nadat deze parameters zijn ingesteld, verschijnt er in het invoerrooster voor de documenten een combobox. Hierin kunt u een btw-code van Winbooks selecteren. De lijst met de beschikbare codes houdt rekening met het stelsel en de datum van het document. Indien er geen btw-code is ingevoerd, wordt voor deze lijn het standaardalgoritme gebruikt. Hierdoor hoeft u enkel btw-codes in te voeren voor de lijnen waarvoor Mercator geen automatische toewijzing kan doen.

Let op: de wijziging van het hierboven vermelde invoerrooster is niet noodzakelijk verplicht. Het veld COD_TVA in LIGNES_V/A_TMP kan ook gewoon worden ingevuld via de module gelinkt aan de sequentie. In dat geval zal de module echter wel moeten controleren of het btw-tarief dat bij de code hoort en het in het document gebruikte tarief op elkaar zijn afgestemd.