U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Alle facturen en creditnota's voor een klant binnen een datumbereik afdrukken

0000003148     -      07-04-2023

Het hier getoonde programmeervoorbeeld demonstreert hoe een knop in de klantenfiche kan worden geplaatst die alle facturen en creditnota's voor de huidige klant afdrukt, met een geselecteerd datumbereik. Deze programmering gebruikt het historiekvenster in het menu "Vensters", in een modus met meerdere journaals.

Zoom
public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
{
    // enter your customized code here

    MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)clickedButton.Form;
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(sigForm.DataSourceRow["c_id"].ToString()))
        return;
    DateTime[] dd = MercatorUi.Dialogs.AskDates("Facturen en creditnota's afdrukken tussen welke data ?");
    if (dd == null)
        return;
    string where_clause = string.Format("(pieds_v.id_cli='{0}') and (pieds_v.type=1) and (pieds_v.date between '{1}' and '{2}')",
        Api.UnquoteSql(sigForm.DataSourceRow["c_id"].ToString()),
        Api.DateTimeSelectString(dd[0]),
        Api.DateTimeSelectString(dd[1]));
    MercatorUi.Globals.Main.ShowHistAfterAutomaticProcedure("V", where_clause, true, null);
}