U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Automatisch bellen vanaf de informatiebestanden met een Asterisk installatie.

0000002636     -      09-05-2016

 

Het voorbeeld van de hieronder toegepaste instellingen, tonen hoe je de module Asterisk moet installeren in de informatiebestanden, een knop geeft ons de kans om automatisch een telefoonnummer te bellen.

Om deze instellingen te kunnen gebruiken, moet u een PABX Asterisk en externe toegang toestaan tot de manager, Om de parameters in het bestand /etc/asterisk/manager.conf te wijzigen, moet men de parameters van het hieronder beschreven scherm weten.

  • IP Asterisk : het ip-adres van uw PABX Asterisk
  • Port : standaard 5038. Deze poort is gedefiniëerd in manager.conf
  • Login / Password : de gedefiniëerde inloggegevens in manager.conf
  • Channel et Caller ID : De parameters van de gewenste zone naar waar men wil bellen en het gewenste telefoonID.
  • Context : De context waarin de hieronder gedefiniëerde extensie zich bevind. (zie sip.conf fiche)
  • Time-out : De maximale tijd (in seconden) die de gebruiker heeft om de telefoon op te nemen tussen het bellen en het opnemen.

Dit scherm is beschikbaar via een rechtsklik op een telefoonveld, waarvoor deze functie is ingeschakeld. Of wanneer dit nummer voor het eerst gebruikt wordt, moet men dit eerst instellen in "Tools / opties / Uitrusting kassa".

Om deze functionaliteit te installeren, moet men:

  • De MercatorAsteriskDialer.dll, in de zip hierbij, kopieren naar de hoofddirectory van Mercator (en in de SQL-bestanden / Assemblies, om een automatische distributie te verzekeren).
  • De volgende customizer installeren voor de informatiebestanden en de gewenste velden. Het hieronder gegeven voorbeeld voor het informatiebestand Klant en de velden "C_NUM_TEL" en "C_NUM_GSM".
Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

// <ReferenceInclude>"MercatorAsteriskDialer.dll"</ReferenceInclude>

namespace SigCli
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer
    {

        public void FormLoadCustomize(Form form)
        {
            MercatorUi.Forms.Sig.SigForm sigForm = (MercatorUi.Forms.Sig.SigForm)form;

            foreach (string s in new string[] { "C_NUM_TEL", "C_NUM_GSM" })
            {
                foreach (Control c in sigForm.FindMovableControlsBySource(s))
                {
                    MercatorUi.MovableControls.MovableTextBox textBoxTel = (MercatorUi.MovableControls.MovableTextBox)c;
                    MercatorAsteriskDialer.ClassAsteriskDialer.PrepareTextBox(textBoxTel);
                }
            }

        }
    }
}

 

Note : Asterisk is een vrij framework en open source voor de creatie van communicatie-applicaties en is gesponsord door Digium. Mercator biedt geen ondersteuning met betrekking tot dit product.Te laden : 0000002636.zip (248 Kb - 24-03-2016)