U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bewerk het onderwerp en voeg bijlagen toe in een mail, die verzonden wordt vanuit een document in het commercieel beheer.

0000002355     -      24-08-2016

Het doel van deze customizer is om het onderwerp te wijzigen en bijlagen toe te voegen in een email die verzonden wordt vanuit een document in het commercieel beheer. Het gebruikt het event BeforeSendMail van de BillingEngine. Dit event ontvangt BeforeSendMailEventArgs die volgende zaken kan behandelen:

  • string Subject : het onderwerp van de mail
  • string Name : naam van de ontvanger
  • string MailTo : emailadres van de ontvanger
  • string Content : de inhoud van het bericht (HTML-code indien de inhoud in HTML geformatteerd moet worden.)
  • List<string> Attachments : lijst van bestanden die aan de mail moeten hangen

Indien men het verzenden van de mail wil voorkomen, moet men de property Cancel op true plaatsen.

Dit event wordt opgeroepen wanneer de mail verzonden moet worden via Outlook of Mercator CRM.

De code voor deze customizer is als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;


namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {

        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeSendMail += new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventHandler(BillingEngine_BeforeSendMail);
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BeforeSendMail -= new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventHandler(BillingEngine_BeforeSendMail);
        }

        void BillingEngine_BeforeSendMail(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeSendMailEventArgs e)
        {
            e.Subject = "Nouveau sujet";
            e.Attachments.Add(@"C:\Test\test.html");
        }

        
    }
}