U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bij het openen van het artikelbestand slapende artikels uit te sluiten

0000002339     -      02-01-2019

De hier voorgestelde customizer staat toe om slapende artikels (s_sommeil=0)uit te sluiten bij het openen van het artikelbestand. Deze programmering kan makkelijk worden aangepast, wetende dat de filter expressie kan worden vervangen door een geldige SQL where valide voor de STOCK tabel.

De customizer code is als volgt: 

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;

namespace SigStock
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.ISigCreated
    {

        public void SigCreated(MercatorUi.Sig.Sig sig)
        {
            sig.ApplyingAdditionalCriteria += sig_ApplyingAdditionalCriteria;
        }

        void sig_ApplyingAdditionalCriteria(object sender, MercatorUi.Sig.Sig.ApplyingAdditionalCriteriaEventArgs e)
        {
            if ((e.Context == MercatorUi.Sig.Sig.ApplyingAdditionalCriteriaContext.ShowSig) || (e.Context == MercatorUi.Sig.Sig.ApplyingAdditionalCriteriaContext.Navigate)
                || (e.Context == MercatorUi.Sig.Sig.ApplyingAdditionalCriteriaContext.AfterDelete)
                || (e.Context == MercatorUi.Sig.Sig.ApplyingAdditionalCriteriaContext.ShowBrowse)
                )
                e.ReqSql += (e.ReqSql == string.Empty ? "" : " and ") + "(s_sommeil=0)";
        }
    }
}