U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Blad uit Excel in een DataTable importeren

0000002663     -      10-12-2021

De onderstaande code laat zien hoe u de gegevens van een blad uit een Excel-bestand in een DataTable importeert. Dit gebeurt met de tools van Mercator.

Zoom
string fileName = "... .xlsx";
MercatorImporter.ImporterResults ret = MercatorImporter.Importer.Import(MercatorImporter.ImporterFormats.Excel, fileName);
if (ret == null)
{
    MercatorUi.Dialogs.Stop(MercatorUi._Divers.Iif_langue(MercatorUi.Globals.Langue, "Impossible to continue!", "Onmogelijk verder te gaan!", "Impossible de continuer !"));
    return;
}
if (!string.IsNullOrEmpty(ret.LastError))
{
    MercatorUi.Dialogs.Stop(ret.LastError);
    return;
}
DataTable dt = ret.Result;