U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Blokkeer de prijsherberekening van Mercator in de verkoop-en aankoopdocumenten

0000003042     -      20-12-2021

De onderstaande customizer kan in de verschillende aankoop- en verkoopsequenties geïnstalleerd worden. Deze wordt gebruikt om de prijsherberekening van Mercator te blokkeren. Het vereist Mercator 10.10 of hoger. Het is noodzakelijk om de kolom NON_MOD_PRIX van het booleaanse type toe te voegen in LIGNES_V en/of LIGNES_A.

alter table LIGNES_V add NON_MOD_PRIX bit NOT NULL default 0
alter table LIGNES_A add NON_MOD_PRIX bit NOT NULL default 0

Mercator herberekent niet langer de prijs, noch de kortingen in de regels met NON_MOD_PRIX aangevinkt (waarde = 1 / true).
Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te voorkomen dat Mercator prijzen herberekent bij het verhogen van de status van een bestelling, bij veranderende hoeveelheden.

Zoom
using System.Data;
using System.Linq;
using MercatorUi.Engine.Gescom;
using MercatorUi.ICustomizers;
using MercatorApi;

namespace Billing
{
    public class Customizer :
        IBillingEngineCreated,
        IBillingEngineClosed
    {
        public void BillingEngineCreated(BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BeforeTransform += BillingEngine_BeforeTransform;
            if (billingEngine.PiedsVRecord.NIVEAU_BO > 0) // Zodat Mercator de prijzen niet meer wijzigt wanneer het document gedeeltelijk is getransformeerd.
                billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE)).ToList().ForEach(l => Api.SmartReplace(l.DataRow, l.NON_MOD_PRIX, true));
        }

        public void BillingEngineClosed(BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.BeforeTransform -= BillingEngine_BeforeTransform;
        }

        private void BillingEngine_BeforeTransform(object sender, BillingEngine.BeforeTransformEventArgs e)
        {
            BillingEngine billingEngine = (BillingEngine)sender;
            if ((e.Direction == BillingEngine.TransformDirection.Up) && (billingEngine.Type == 3))
                billingEngine.LignesVRecords.Where(l => !string.IsNullOrWhiteSpace(l.ID_ARTICLE)).ToList().ForEach(l => l.NON_MOD_PRIX = true);
        }
    }
}