U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Blokkeer het aanpassen van de prijzen in de verkoopsdocumenten volgens het type document

0000003039     -      20-10-2021

Onderstaande customizer kan geïnstalleerd worden in de verschillende verkoopsequenties. In dit geval wordt er niet toegelaten om de prijzen te wijzigen in sequenties van het type Bestek. Dit gebeurd door de property billingEngine.PrixMod te wijzigen. Deze property wordt standaard geïnitialiseerd via de waarde 'Prijs wijzigen' in de gebruikersinstellingen (users.prix_mod).

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated
    {
        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine)
        {
            billingEngine.PrixMod = billingEngine.PiedsVRecord.TYPE == 4;
        }
    }
}

 

MercatorUi.dll : version min. : 10.9.128